manual handbrake bracket support

Handbrake bracket support

The handbrake support is compatible with „Easystunt“ handbrake bracket only.

 • Disassemble the rear wheel according the service manual of your bike.
 • Assemble two pieces of handbrake support to each other by using two bolts M8x30mm. Don´t tighten it. 

 ZX6R 03-04                                              

ZX6R 0304

 

ZX6R 05 and newer, GSX-R 11-15

  ZX6R 05

 • Put on the support on the wheel axis instead of right origin chain adjuster.
 • Assemble the rear wheel according the service manual of your bike. The support settles at the handbrake bracket and the swingarm when you plug in the wheel axis. Don´t tighten the axis nut.
 • Turn the handbrake bracket slightly clockwise. At this position tighten two support bolts by tightening torque 18Nm.
 • Tighten the rear wheel axis nut.

Notice: Threads of the bolts are lubed because of better friction features in the thread connection. Be carefull during the manipulation. The support contact areas must be cleaned.


During the next wheel disassembly and assembly, it is not necessary to loosen and tighten the support bolts.

 

Podpora držáku zadní brzdy

Podpora držáku zadní brzdy je kompatibilní pouze s držáky brzdy od firmy Easystunt.

 • Demontujte zadní kolo dle servisní příručky Vašeho motocyklu.
 • Smontujte podporu zadní brzdy pomocí dvou přiložených šroubů M8x30mm. Nedotahujte.

ZX6R 03-04                                        

ZX6R 0304

 ZX6R 05 a novější, GSX-R 11-15

 ZX6R 05

 • Nasuňte podporu držáku brzdy na osu kola místo původního napínáku řetězu vpravo.
 • Namontujte zadní kolo s dle servisní příručky Vašeho motocyklu. Podpora se při zasouvání osy usadí do držáku třmenů a kyvné vidlice. Nedotahujte matici osy kola.
 • Otočte jemně držákem třmenů ve směru hodinových ručiček až na doraz. V této poloze dotáhněte dva šrouby podpory utahovacím momentem 18Nm.
 • Utáhněte osu kola

Poznámka: Závity šroubů jsou namazané kvůli optimalizaci tření v závitovém spoji. Buďte opatrní při manipulaci. Styčné plochy podpor musí zůstat čisté.

Při další demontáži a montáži kola už není potřeba šrouby podpory povolovat nebo dotahovat.